პერსონალი

 

დირექცია

ლელა თურმანიძე - ბიბლიოთეკის დირექტორი


განყოფილებები


მომსახურეობის განყოფილება
ტიკარაძე ლილი - განყოფილების გამგე
იმნაიშვილი მაგული
- ბიბლიოთეკარი
სუპატაშვილი ირა - ბიბლიოთეკარი
თავბერიძე რუსუდან - ბიბლიოთეკარი
ვერძაძე ლელა - ბიბლიოთეკარი
კვირცხალია ნინო - ბიბლიოთეკარი
სურმანიძე ია - ბიბლიოთეკარი
თურმანიძე ნინო - ბიბლიოთეკარი

დაკომპლექტება-დამუშავების განყოფილება
ბურჭულაძე ნათია - განყოფილების გამგე
ლომინაძე მერი - ბიბლიოთეკარი
კონცელიძე მერი - ბიბლიოთეკარი
სურმანიძე ინგა - ბიბლიოთეკარი
დავითაძე მადლენა - ბიბლიოთეკარი
ხალვაში მზევინარ - ბიბლიოთეკარი

ელექტრონული ბიბლიოთეკის განყოფილება
ჯიბუტი მზია - განყოფილების გამგე
კორტავა ნინო - ბიბლიოთეკარი

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა
საინჟინრო-ტექნლოგიური მიმართულება
გოგიბერიძე ნადეჟდა - ბიბლიოთეკარი
სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტის მიმართულება
ბოლქვაძე გულნარა - ბიბლიოთეკარი

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა
ფიფაიშვილი მერი - ბიბლიოთეკარი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
© 2006-2010

დამზადებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და კომუნიკაციების სამსახურის მიერ