საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ბათუმი ნინოშვილის ქ.N-35

ტელეფონი: (+99588822) 7-17-90

ელ ფოსტა: library@bsu.edu.ge; turmanidzelela@gmail.com;

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
© 2006-2010

დამზადებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და კომუნიკაციების სამსახურის მიერ